Mintegiak
NER by K2K

Egiten dugu.

Gure lana erakundeen aldaketan oinarritzen da, (ner) Harremanen Estilo Berria aplikatuta; hau da, enpresa bat kudeatzeko menderatu behar diren teknika ezberdinak jorratzen dituen teknologia berria. Teknologia horrek erreminta berritzaileak garatu ditu kudeaketa hori burutu ahal izateko.

Teknika berri horiek eta horien oinarri teknologikoak ezagututa, erakundeak erremintak hobeto erabili ahal izateaz gain, horiek bere premia eta egoeretara egokitu ahal izango ditu edota beste berri batzuk garatu bere bilakaera partikularraren arabera.

Zerbitzuak

JARDUERA BERRIEN DISEINUA

Askotan, ekintzailetzak, startup-ak edo spin-off-ak oso berritzaileak izaten dira ematen duten zerbitzuari edo fabrikatzen duten produktuari dagokionean; funtzionatzeko erari erreparatuta, ordea, oso tradizionalak dira.
Edozein erakunde hasieratik diseina daiteke ‘ner’ estiloarekin funtzionatzeko moduan.

DIAGNOSTIKO ORBIKOA

Iraunkortasun orokorreko analisia, erakundearen arlo ekonomikoa, soziala eta ingurumen-arloa epe luzera aztertuta, abiapuntua izan daiteke ongi ardazturiko eta asmo handiko eraldaketa-plana garatzeko.

HASIERAKO SENTSIBILIZAZIOA ETA ALDAKETA

Besteak beste, aldaketako prestakuntza-prozesuen eta banako eta taldeko coaching-en bitartez, lehen urratsak eman ditzakegu pertsonak sentsibilizatzeko eta testuinguru egoki bat sortzeko taldeetan, zuzendaritza-karguetan eta aginteetan, eraldaketa-prozesuan aurrera egitearren.

ERALDAKETA-PROZESUEN PROTOTIPATUA

Baliteke erakundea, oro har, prestatuta ez egotea aldatzeko prozesu oso bat egiteko. Testuinguru horretan, prototipo bat edo hainbat egin daitezke jarduteko beharrezko autonomia edo askatasuna duten eremuetan, proba bezala eta, ondoren, adibide gisa balio izateko gainerako erakundearentzat.

PENTSAMENDU ESTRATEGIKOA

Erakundearen aldaketa egiten hasteko, hausnarketa estrategikorako parte-hartze prozesua landu daiteke, besteak beste, erakundearen helburua, harremanak, balio pertsonalak jorratzeko eta hori guztia praktikan nola jarri jakiteko, erakundearen egungo errealitatea ezagutu ondoren.

ADMINISTRAZIO-ORGANOENTZAKO AHOLKULARITZA

Erakundearen jabetzak, Administrazio Kontseiluan duen posiziotik, eraldaketa-prozesuetako exekutibo-adarra orientatzeko eta bultzatzeko funtsezko papera du. NER by K2K laguntza eskaini dezake aholkularitza emanaz eta organo horietara joanaz.

JADA ABIAN JARRITAKO PROZESUAK SAKONTZEA

Erakunde batzuek jada abian dituzte beste bide batzuetatik garatutako aldaketa-prozesuak. Prozesu horiek abiapuntu interesgarria izan daitezke sakontzeko eta ‘ner’ kudeaketarako bidera modu ordenatuan aurrera egiteko.

EGITURA-ALDAKETA

Beharrezko baldintzak egonez gero, erakundearen aldaketa osoa eta sakona egiten dugu, eremu guztiak hartzen dituena.

EGITURA-ALDAKETA ETA ERAKUNDEAREN KOORDINAZIOA

Erakundearen aldaketan, erabatekoa denean, NER by K2K taldekoak horren koordinazio-lanez arduratzen gara, jabetzarekin horrela adostuta, denbora horretan aldaketaren lidergoaz ardura daitekeen pertsonarik ez dagoela ikusten bada.

Esperientziak